Các dịch vụ của SPN

Hoạch định chiến lược

  • Tư vấn xây dựng và triển khai chiến lược kinh doanh, chính sách kinh doanh/ marketing.
  • Xây dựng chiến lược thương hiệu, chuẩn hoá hệ thống nhận diện thương hiệu, định vị lại thương hiệu, mở rộng thương hiệu
  • Xây dựng chiến lược truyền thông đồng bộ
  • Xây dựng chiến lược tung sản phẩm mới, chiến lược thâm nhập thị trường…
  • Tư vấn tái cấu trúc mô hình quản lý và hoạt động cho các công ty vừa và nhỏ
  • Xây dựng thương hiệu, xây dựng hệ thống phân phối cho doanh nghiệp, thực hiện các dịch vụ truyền thông như Quảng cáo, PR và Events…
Xem chi tiết

Nghiên cứu thị trường

Triển khai các nghiên cứu nhằm thực hiện các dự án tiền khả thi/ khả thi, tư vấn triển khai dự án đầu tư cho các doanh nghiệp trong và ngoài nước.

Xem chi tiết

Truyền thông

Sử dụng các kênh truyền thông hiệu quả

Xem chi tiết

Xây dựng thương hiệu

Để cho thương hiệu xuất hiện đầu tiên trong tâm trí khách hàng khi khách hàng có ý định mua sản phẩm

Xem chi tiết

Đầu tư

Đầu tư thông minh để đem lại lợi nhuận cao hơn

Xem chi tiết

Công ty Cổ phần Tư vấn Phát triển va Đầu tư (SPN) được chuyển sang mô hình Công ty Cổ phần từ Công ty TNHH Sao Phuong Nam, được thành lập từ 2005, với đội ngũ chuyên gia chuyên Nghiên cứu thị trường và tư vấn Chiến lược Xây dựng thương hiệu và phát triển thị trường và đã tư vấn thành công cho nhiều doanh nghiệp trong và ngoài nước

Kiến thức

Xem thêm

SPN thấu hiểu thị trường và đặc thù doanh nghiệp VN, chúng tôi luôn sáng tạo trên nền tảng lý thuyết kinh doanh hiện đại. trải nghiệm thực tiễn và thấu hiểu nhu cầu khách hàng, không ngừng vươn lên, luôn đặt mục tiêu phát triển của khách hàng làm thước đo sự thành công của công ty

Tin tức

Xem thêm