Nghiên cứu thị trường


1. SƠ LƯỢC VỀ NGHIÊN CỨU THỊ TRƯỜNG

Khách hàng là yếu tố có ý nghĩa sống còn đối với công việc kinh doanh của bạn. Nếu bạn không cung cấp cho khách hàng thứ mà họ cần với giá phải chăng, họ sẽ tìm chỗ khác để mua hàng. Còn nếu khách hàng được đáp ứng tốt thì họ sẽ thường xuyên quay lại mua hàng của bạn.


Việc thu thập thông tin về khách hàng được gọi là Nghiên cứu thị trường. Khâu này rất quan trọng khi lập kế hoạch cho bất kỳ việc kinh doanh nào.

2. PHÂN LOẠI VÀ CÁCH THỰC HIỆN

Có rất nhiều cách thức khác nhau để triển khai hoạt động nghiên cứu thị trường, phần lớn chúng ta sử dụng một hay kết hợp một vài phương pháp trong nhóm 5 phương pháp cơ bản: điều tra, nhóm trọng điểm, phỏng vấn cá nhân, quan sát và thử nghiệm.

2.1 Khảo sát, điều tra (DTD, Intercept) :

Dựa vào bảng câu hỏi điều tra thông minh và thẳng thắn, các bạn sẽ phỏng vấn người tiêu dùng trực tiếp tại các điểm công cộng, ví dụ trung tâm mua sắm, công viên, khu giải trí…  hoặc tại nhà của đáp viên.

2.2 Các nhóm trọng điểm (Focus groups) :

Trong các nhóm trọng điểm, người điều phối sẽ sử dụng một chuỗi các câu hỏi được soạn sẵn hay các chủ đề để dẫn dắt cuộc thảo luận giữa một nhóm người. Mỗi cuộc thảo luận như thế thường kéo dài 1- 2 giờ.

2.3 Phỏng vấn cá nhân (IDI, IHV) :

Cũng như các nhóm trọng điểm, phỏng vấn cá nhân bao gồm nhiều câu hỏi mở và không có cấu trúc nhất định. Các cuộc phỏng vấn này thường kéo dài trong khoảng một giờ đồng hồ. Tùy theo dự án nghiên cứu mà phỏng vấn viên phải đáp ứng được những đòi hỏi khác nhau.

2.4 Quan sát :

Ba hình thức nhắc đến ở trên chỉ đem lại cho bạn một số đánh giá về hành vi của khách hàng tại một thời điểm nhất định nào đó. Nhưng khi bạn quan sát hành động của khách hàng tại một cửa hàng, nơi làm việc hay tại nhà riêng của họ.

2.5 Thử nghiệm (CLT, HUT) :

Việc mời người tiêu dùng những sản phẩm mới là để thử phản ứng của họ, khách hàng chúng ta có thể chỉnh sửa và hoàn thiện sản phẩm, điều chỉnh lại giá cả hay cải tiến chất lượng tốt hơn.

 

3. CÁC DỊCH VỤ NGHIÊN CỨU THỊ TRƯỜNG

 • Phân khúc thị trường
 • Đo lường sức khỏe thương hiệu
 • Nghiên cứu thông tin dành cho chiến lược thâm nhập thị trường mới
 • Công cụ thấu hiểu nhu cầu của người tiêu dùng
 • Đánh giá hiệu quả Marketing mix
 • Đo lường mức độ hài lòng của người tiêu dùng
 • Đo lường, đánh giá kênh phân phối
 • Nghiên cứu chẩn đoán
 • Nghiên cứu hành vi & thái độ của người tiêu dùng

4. CÁC LĨNH VỰC NGHIÊN CỨU CHÍNH

 • Nghiên cứu thị trường bất động sản
 • Nghiên cứu thị trường hàng tiêu dùng
 • Nghiên cứu thị trường sản phẩm công nghệ
 • Nghiên cứu thị trường ngành dịch vụ
 • Nghiên cứu thị trường ngành tài chính
 • Nghiên cứu thị trường ngành Y tế, chăm sóc sức khỏe