Thứ tư, 12/07/17 | 13:23:04

Sứ Mệnh - Tầm Nhìn - Giá Trị Cốt Lõi

Tầm nhìn, sứ mệnh

Tầm nhìn: Trở thành một trong những công ty tư vấn phát triển thị trường hàng đầu của Việt Nam cho các doanh nghiệp SME VN thông qua số liệu thị trường và công nghệ.

Triết lý kinh doanh: Luôn sáng tạo trên nền tảng lý thuyết kinh doanh hiện đại và nhu cầu thị trường, không ngừng vươn lên, luôn đặt mục tiêu phát triển của khách hàng làm thước đo sự thành công của công ty.