Thành lập từ những năm 2005, Công ty cổ phần tư vấn phát triển và đầu tư Sao Phương Nam tập trung vào dịch vụ nghiên cứu thị trườngtư vấn chiến lược cho các doanh nghiệp lớn trong và ngoài nước. Chuyển đổi sang mô hình Cổ Phần từ 2017, SPN tiếp tục tập trung lĩnh vực nghiên cứu thị trường và đẩy mạnh dịch vụ Digital Marketing cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ.

Liên hệ