Hội chợ triển lãm

Sự kiện: Hội chợ triển lãm

SMART CITY ASIA 2021

Triển lãm Smart City Asia 2021. Thời gian: Từ 21/04 đến 23/04/2021 (Lịch mới) Địa điểm: Trung tâm Triển lãm và Hội nghị Sài Gòn (SECC) – …

Sự kiện: Hội chợ triển lãm

VIETNAM EXPO 2020 IN HO CHI MINH CITY

Hội chợ Thương mại Quốc tế Việt Nam tại TP. Hồ Chí Minh. Thời gian: Từ 03/12 đến 05/12/2020 Địa điểm: Trung tâm Hội chợ và …

Sự kiện: Hội chợ triển lãm

VIETNAM ETE & ENERTEC EXPO 2020

Triển lãm Công nghệ, thiết bị điện và Năng lượng 2020. Thời gian: (Lịch mới) Từ 05/11 đến 07/11/2020 Địa điểm: Trung tâm Triển lãm và …